Krajobraz gór

Góry niskie, średnie i wysokie

Łańcuchy górskie w Polsce różnią się wysokością bezwzględną oraz wyglądem. Najniższe są góry Świętokrzyskie. Sudety mają średnią wysokość, a najwyższe są Tatry stanowiące część Karpat.

Najniższe góry - Góry Świętokrzyskie

Na wyżynie Kieleckiej wznoszą się jedne z najstarszych gór - Góry Świętokrzyskie. W większości zbudowane są ze skał mało odpornych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak spływająca woda, wiatr lub duże wahania temperatury. Dlatego są górami niskimi. składają się z kilku pasm wydłużonych wzniesień o niewielkich wysokościach bezwzględnych i względnych zaokrąglanych wierzchołkach i łagodnych stokach. Z daleka wygląda jak podłużne garby. Najwyższym pasem gór Świętokrzyskich to są Łysogóry. Występują w nich rumowiska nagich głazów zwane gołoborzami, powstałe w skutek niszczenia skał przez zamarzającą i odmarzającą wodę. Kiedyś całe góry Świętokrzyskie porastała puszcza. Przez lata wycinano w niej drzewa, by uzyskać paliwo na potrzeby rozwijającego się tu do XIX wieku hutnictwa. Ocalały zaledwie jej fragmenty, spośród których najcenniejsza jest Puszcza Jodłowa w Łysogórach.

W zbudowanym ze skał wapiennych Paśmie Chęcińskim w Górach Świętokrzyskich jest najpiękniejsza w Polsce jaskinia krasowa "Raj"

Góry ŚwiętokrzyskieŚrednie góry - Sudety

Sudety ciągną się wzdłóż południowo-zachodniej granicy Polski. Leżą na terytorium Polski, Czech i częściowo Niemiec. Są równie stare jak góry Świętokrzystkie, jednak budują je skały bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych, dlatego są wyższe od Gór Świętokrzyskich.

Skałki w Sudetach nazywane Pielgrzymami są dziełem piatru, wody i mrozu.

Sudety


Sudety składają się z kilku pasm rozdzielonych kotlinami. Dużą kotliną Sudecką jest Kotlina Jeleniogórska z jednym z największym miast Sudet - Jelesią Górą. Inną dużą kotliną jest Kotlina Kłodzka, której okolice wyróżniają się źródłami leczniczych wód. Wokół nich powstały miasta - uzdrowiska. Najwyższym pasmem Sudet są Karkonosze. Mają one kształt podłużnego wału o płaskim grzbiecie i stromych stokach. W Karkonoszach znajduje sie kilka niewielkich jezior polodowcowych. Osobliwością Karkonoszy są są skałki o różnych kształtach, które powstały w skutek zamarzania wody w szczelinach skalnych oraz pod wpływem wiatru. Grzbiet Karkonoszy porośnięty jest łąkami górskimi, a w górnych partiach ich stoków rośnie płożąca się sosna - kosodrzewina

Karpaty to góry o zróżnicowanych wyskokościach.

NA południu Polski, wzdłóż granicy ze Słowacją, rozciągają się Karpaty - najmłodszy łańcuch górski w Polsce. Jegoprzeważającą część stanowią Beskidy, składające się z kilku pasm górskich o średnich wysokościach. Najdalej na zachód jest wysunięty Beskid Śląski, a najdalej na wschodzie leżą Bieszczady. NAjwyższe w Karpatach są Tatry, których północna część znajduje się na terytorium Polski. Są to najwyższe polskie góry. Na północny-wschód od Tatr wznoszą się Pieniny - najmniejsze pasmo Karpat Polskich. Wzrnia j gboka dolina Dunajca o wskim dnie i stromzch ybocyach, wzryebiona pryey t ryek miedyz wyniesieniami. Odcinek dolinz o takich cechach nayzwa si pryeomem.

;)