Krajobraz gór

Tatry

W Polsce tylko w Tatrach występuje krajobraz wysokogórski. Góry te mają ostro zarysowane szczyty, strome stoki, a między nimi znajdują się głębokie doliny z wartko płynącymi potokami.

Tatry są najwyższymi polskimi górami

Leżące na granicy polsko-słowackiej Tatry są częścią długiego łańcucha KArpat. Dzieli się je na Tatry Wysokie i Tatry Zachodznie, które różnią się rodzajem budujących je skał i wyglądem. Rozdziela je przełącz Liliowe. Najwyższym szczytem Polkich Tatr są Rysy (2499 m n.p.m.). JEst to też najwyżej położony punkt Polski

Tatry Wyskoie zbudowane są ze skał granitowych. Między innymi dlatego jest to najwyższa część Tatr oraz najwyższe pasmo górskie w Polsce

W Tatrach Wysokich można podziwiać jedyny w Polsce krajobraz wysokogórski. Charakteryzuje się on:

•dużymi wysokościami

•głębokimi dolinami

•stromymi zboczami

•bardzo ubogą roślinnością

•występowanie charakterystycznych form skalnych, takich jak:
- spiczaste szczyty czyli turnie
- ostre grzbiety wzniesień czyli granie
- wąskie pionowe zagłębienia czyli żleby
- usypiska odłamów skalnych u stóp żlebów, nazywane piargami lub stożkami piargowymi.

W skalistym krajobrazie Tatr Wyskokich lśnią wody polodowcowych jezior. Największym z nich jest Morskie Oko. Pięć większych i kilka mniejszych jezior znajduję się szerokiej dolinie nazywanej Doliną Pięciu Stawów

;)