Krajobraz gór

Podsumowanie

Najwyżej położone w Górach Świętokrzyskich są Łysogóry.

Najwyższą częścią Sudetów są Karkonosze.

Najwyższą częścią Karpat i jednocześnie najwyższymi polskimi górami są Tatry.

Wzniesieniami w Tatrach Zachodnich mają w porównaniu z Tatrami Wysokimi łagodniejsze stoki i bardziej zaokrąglone szczyty

Cechy krajobrazu wysokogórskiego

•duże wysokości względne i bezwzględne

•głębokie doliny

•strome stoki

•piętra roślin

•występowanie takich form skalnych jak turnie, granie, żleby, piargi

Piętra roślinności w górach powstają wskutek tego, że w miarę wzrostu wysokości nad poziomem morza jest coraz zimniej.

Najbardziej wartościowe przyrodnicze fragmenty polskich gór są chronione w dziewięciu parkach narodowych. W Karpatach znajduje się sześć parków, w Sudetach - dwa, w Górach świętokrzyskich - jeden.

Tatrzański Park Narodowy powstał w celu ochrony jedynego w Polsce krajobrazu wysokiego Tatr.

;)